Hoe belangrijk is magnesium voor ons lichaam?

We maken in de praktijk een onderscheid tussen verschillende soorten mineralen. Eén van deze mineralen is het zogenaamde magnesium. Hiervoor geldt dat ze veelvuldig voorkomt in allerhande graanproducten evenals groenten, noten en melkproducten. Voor dit mineraal geldt dat ze niet alleen is vereist voor een goede vorming van onze botten, daarnaast speelt ze ook een niet onbelangrijke rol bij het realiseren van een goede werking van de spieren evenals de overdracht van zenuwprikkels. Ondanks het feit dat een magnesiumtekort niet vaak voorkomt is het wel iets waar je mee kan worden geconfronteerd. Wil jij graag ook ontdekken hoe belangrijk dit mineraal nu precies is voor jouw lichaam? Dan moet je absoluut zeker verder blijven lezen!

Hoe gebeurt de opname van magnesium in het lichaam?

Ons lichaam neemt het magnesium op aan het einde van de dunne darm. De hoeveelheid magnesium die wordt opgenomen varieert in de praktijk tussen de 20 en 60 procent. Dit is uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid van dit mineraal dat is terug te vinden in de voeding die je eet. Des te meer er in de voeding is terug te vinden, des te beperkter het percentage komt te liggen dat door het lichaam wordt opgenomen. Er dient bovendien rekening mee te worden gehouden dat er op de markt verschillende soorten voeding zijn terug te vinden die rijk zijn aan het zogenaamde fytaat. Wanneer er sprake is van een hoog gehalte fytaat zal blijken dat de opname van dit mineraal aanzienlijk zal afnemen. Fytaat is een stof die in het bijzonder voorkomt in volkoren graanproducten.

Waar is dit mineraal allemaal voor verantwoordelijk?

Voor magnesium geldt dat het in ons lichaam voor tal van verschillende zaken is vereist. Denk hierbij in eerste instantie aan de vorming van niet alleen ons bot, maar ook onze spieren. Daarnaast zorgt dit mineraal eveneens voor de overdracht van prikkels evenals spieren in de zenuwbanen. Eveneens een niet onbelangrijke functie is toe te schrijven aan de energieproductie van de lichaamscellen. Al deze verschillende zaken maken duidelijk dat magnesium een ontzettend belangrijk mineraal is waar dan ook in de praktijk zeker de nodige aandacht aan moet worden geschonken. In bepaalde situaties is het mogelijk dat je geconfronteerd wordt met een magnesiumtekort. Dit kan worden herkend aan niet alleen algehele lusteloosheid en spierkrampen, maar ook aan hartritmestoornissen (in het meest extreme geval). Gelukkig komt zo’n tekort in de praktijk eigenlijk maar zeer weinig voor.

Hoe kan je een tekort aan magnesium herkennen?

Zoals eerder op deze pagina al aangehaald zal je in de praktijk kunnen vaststellen dat een magnesiumtekort helemaal niet vaak voorkomt, integendeel. Dit is het gevolg van het feit dat het een van de mineralen is die in zeer veel verschillende voedingsmiddelen zijn terug te vinden. Wel is het van belang om er rekening mee te houden dat een dergelijk tekort bijvoorbeeld in de hand kan worden gewerkt door het slecht functioneren van de nieren en / of de darmen. Is dit met andere woorden een probleem dat bij jou bekend is? Dan is het wel degelijk mogelijk dat je op een zeker ogenblik geconfronteerd zal worden met een magnesiumtekort. Gelukkig bestaan er wel mogelijkheden om dit op te vangen.

Scroll naar boven